Czy warto przekształcać jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę?

2 maja, 2017 (21:15) | Ogólna kategoria | By: admin

Każdy kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może się zastanawiać czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Czy są plusy takiego przekształcenia?

Ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy

Niewątpliwym plusem takiego przekształcenia jest ograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Za nowe zobowiązania odpowiada już sama spółka a za stare zobowiązania- odpowiadają solidarnie przedsiębiorca jako osoba fizyczna wraz ze spółką. Drugim niewątpliwym plusem jest tożsamość obu podmiotów, tzn. nowa spółka jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej. Na pewno trzeba także zaznaczyć, że z przekształcenia wynikają także różnego rodzaju konsekwencje np. spółka staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę? Czyli potrzebna porada u adwokata tutaj www

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę to powinien przygotować sprawozdanie finansowe, niezbędne jest także przygotowanie oraz podpisanie przez przedsiębiorcę, planu przekształcenia. Po podpisaniu planu przekształcenia przedsiębiorca musi wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania w/w Planu przekształcenia. Następnie przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy, musi ono zawierać m.in. takie informacje jak: w jaki typ spółki przedsiębiorca jest przekształcany, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego spółki, czy przedsiębiorcy po przekształceniu przysługiwać będą prawa przyznane osobiście, imiona i nazwiska członków zarządu spółki. O czym jeszcze musi pamiętać przedsiębiorca? Więcej na ten temat przeczytaj tutaj: www.

Write a comment