Działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym

20 stycznia, 2015 (11:24) | Prawo | By: admin

praca-w-domu2O czym należy pamiętać decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej
w lokalu wchodzącym w skład wspólnoty mieszkaniowej? Niniejszy tekst to krótka ściągawka najważniejszych kwestii.

Na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu wchodzącym w skład wspólnoty mieszkaniowej nie jest konieczne uzyskania zgody innych członków wspólnoty. Jej podjęcie, prowadzenie czy zmiana profilu to decyzje, które podejmuje jedynie właściciel lokalu. Wspólnota mieszkaniowa może podejmować tylko decyzje związane z nieruchomością wspólną i nie może ingerować w uprawnienia właścicieli lokali czy zakazać prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre czynności związane z działalnością gospodarczą wymagają zgoda wspólnoty. Jakie? Na przykład przebudowa ingerująca w nieruchomość wspólną albo stawianie stolików lub banerów reklamowych na terenie wspólnoty. Zgoda na takie działanie może być udzielona przez wspólnotę odpłatnie bądź nie. Wspólnota może także odmówić zgody. Wtedy jedynym wyjściem dla właściciela jest skierowanie sprawy do sądu.

Dodatkowo właściciel starający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wnioskiem musi złożyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Taki obowiązek wynika z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Koszty zarządu

Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi koszty związane z utrzymaniem własnego lokalu, a także koszty zarządu nieruchomością wspólną. W ich skład wchodzą wydatki na remonty i konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu
i wody dla nieruchomości wspólnej, a także opłaty za windę, ubezpieczenia i podatki. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu są pobierane w formie bieżących opłat z góry do każdego 10 dnia miesiąca.

Wspólnota mieszkaniowa poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały może zwiększyć obciążenie z tytułu kosztów zarządu dla właścicieli lokali użytkowych, ale jedynie w przypadku uzasadnia takiej decyzji sposobem korzystania z tych lokali. Jednakże nie może zwiększyć obciążeń właścicieli lokali bez powodu. Ponadto uzasadnieniem nie może być tylko sam fakt, że w nieruchomości znajdują się lokale użytkowe pomimo, iż nie wpływają na wzrost kosztów zarządczych w porównaniu z lokalami mieszkalnymi.

Write a comment