Większy wkład własny to większe mieszkanie

22 stycznia, 2015 (11:31) | Dwa słowa o rynku | By: admin

mieszkanie5Znowelizowania rekomendacja S pozwoliła bankom pożyczać więcej środków pieniężnych dla klientów. Dodając do tego większe wynagrodzenia możemy mówić
o większych zdolnościach nabywczych Polaków.

90 zamiast 50 m2

Zaistniałe zmiany najlepiej widać analizując dłuższy okres czasu. W grudniu 2008 roku indeks możliwości zakupowych przyjął najniższą wartość i wynosił 80,1 pkt. Dziś wynosi 142,4 pkt. Jak to się przekłada na zakup mieszkania? Otóż rodzina składająca się z trzech osób zamiast 50 m2 może zakupić mieszkanie o powierzchni około 90 m2.

Indeks możliwości zakupowych

Indeks ten przedstawia jak zmienia się siła nabywcza modelowej rodziny na rynku nieruchomości. Naturalnie jest ona tym większa, im niższe ceny mieszkań, a wyższe wynagrodzenia i zdolność kredytowa.

Indeks możliwości zakupowych składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to zmiana poziomu wynagrodzeń. Dane uśrednione za ostatnie 12 miesięcy pochodzą z GUS-u. Drugi element to zmiany cen nieruchomości. Pochodzą z Open Finance i Home Broker. Opracowywane są na podstawie indeksu cen transakcyjnych mieszkań w 16 największych miastach Polski. Trzeci element to zmiany poziomu mediany zdolności kredytowej modelowej rodziny, która składa się z trzech osób, a jej dochód wynosi 5 tysięcy zł netto.

Moment startowy do analiz to styczeń 2008 roku, kiedy wartość indeksu wynosiła 100 pkt. Najlepszą wartość indeks osiągnął w październiku 2013 roku i wynosiła ona 147,9 pkt,
a najniższy był w grudniu 2008 roku – 80,1 pkt. Oznacza to, że statystyczna rodzina
w październiku 2013 roku mogła pozwolić sobie na kupno większego mieszkania o około 85% w porównaniu z grudniem 2008 r.

Rekomendacja S po nowelizacji

Nowelizacja rekomendacji S wprowadziła wiele korzystnych zmian dla kupujących. Pozytywna zmiana notowań indeksu to wynik właśnie tych zmian. W grudniu 2013 roku można było dostać większy kredyt niż w listopadzie tegoż roku. Rodzina składająca się z trzech osób i mająca dochód na poziomie 5 tysięcy zł netto mogła pożyczyć około 406 tysięcy zł na okres 30 lat. Tak, więc spełniając takie same warunki kredyt był o 4 tysiące zł większy niż miesiąc wcześniej. Ponadto wydłużeniu uległ maksymalny okres badania zdolności kredytowej. Wynosi on 30, a nie jak wcześniej 25 lat. W wyniku tej zmiany możliwości kredytowe modelowej rodziny wzrosły o około 3%.

Write a comment