Jak się masz kędzierzyńsko-kozielski rynku nieruchomości?

30 stycznia, 2015 (11:34) | Dwa słowa o rynku | By: admin

mieszkanie0Całkowita powierzchnia Kędzierzyna-Koźla wynosi 123,4 km², czyli 12340 ha. Wśród tej liczby 61 ha stanowią parki i zieleńce miejskie i 38 ha zieleń osiedlowa. Bez wątpienia niedalekie położenie dużych aglomeracji takich jak: Opole czy Gliwice prowadzi do powstawania konkurencji o inwestorów między tymi miastami.

Przemysł i „mieszkaniówka”

Największe zakłady przemysłowe i tereny inwestycyjne zlokalizowane są na osiedlach: Blachownia i Azoty. Z kolei Koźle (Stare Miasto) oraz Kędzierzyn-Śródmieście to osiedla, gdzie znajduje się jednostki administracyjne, rekreacyjne i kulturowe. Pozostałe dwanaście osiedli to osiedla mieszkalne z zabudową jednorodzinną bądź wielorodzinną.

Bez wątpienia lokalny rynek nieruchomości silnie odczuwa wzmożone migracje ludności. Poczynając od 2007 roku saldo migracji utrzymuje się w granicach 200-300.

Inwestycje w nieruchomości

Miasto wymaga inwestycji sportowo-rekreacyjnych, gdyż ten obszar jest rozwinięty na słabym poziomie. Niewiele jest hoteli, a także obiektów sportowych. Kędzierzyn-koźle leży
w dogodnej lokalizacji, przebiegają przez niego różne szlaki komunikacyjne. Zaletą jest także nieduża odległość do czeskiej granicy. Potencjał infrastruktury przemysłowej jest bardzo dobry. Bez wątpienia jest ono idealnym miejscem zarówno dla inwestycji w nieruchomości sportowe, rekreacyjne, jak i przemysłowe.

Ceny nieruchomości

W Kędzierzynie-Koźlu ceny nieruchomości (zarówno mieszkań, domów jak i najmu) są mocno zróżnicowane. Przede wszystkim zależą od lokalizacji obiektu, jego odległości od centrum, jakości połączeń komunikacyjnych, a także stanu technicznego. Ofert jest bardzo dużą i przewyższają one zapotrzebowanie zgłaszane przez kupujących.

Według prognoz liczba mieszkańców Kędzierzyna-Koźla ma systematycznie maleć. Bez wątpienia taka sytuacja wpłynie na rynek nieruchomości i spowoduje obniżenie cen. Prawdopodobnie w przyszłości nadal przewagę na rynku będą miały osoby kupujące
i najmujące.

Write a comment