Rynek nieruchomości – gdzie drogo, gdzie tanio?

13 stycznia, 2015 (11:10) | Dwa słowa o rynku | By: admin

wiezowce1Z badań przeprowadzonych przez Lion’s Bank wynika, że światowy rynek nieruchomości ma się dobrze. Tylko w 10 z przebadanych 34 krajów ceny domów i mieszkań spadają. Średnia zmiana cen na rynku nieruchomości w badanych krajach wyniosła 2,5%, co daje najlepszy wynik od 2011 roku. Pomimo, że światowy rynek nieruchomości ma się dobrze to nie we wszystkich badanych krajach sytuacja jest zadowalająca.

W Europie kiepsko

Spadek cen utrzymuje się w szczególności na południu Europy, gdzie przeceny nieruchomości spadły już o 20-30% w porównaniu z latami hossy. Na przykład w Hiszpanii spadki notuje się już od 7 lat. Na przestrzeni tych lat przeciętna nieruchomość straciła aż 40% swojej wartości. Nienajlepsza sytuacja jest także na rynku nieruchomości w Grecji, Portugalii, Włoszech i Chorwacji. W tych krajach spadek cen wyniósł od 7% do 32%. Warto dodać, że na wybrzeżach najprawdopodobniej spadek cen jest jeszcze wyższy.

W Azji lepiej

W krajach azjatyckich rynek nieruchomości ma się całkiem dobrze. Ceny rosną tam
z dość dużą dynamiką. Ową dynamikę starano się zmniejszyć poprzez wprowadzenie regulacji prawnych. W niektórych krajach przyniosły one szybkie skutki. Na przykład w Indiach w 2013 roku ceny nieruchomości zaczęły spadać. Jednakże nadal wzrost cen utrzymuje się na poziomie 7% w ciągu roku. Także w Hongkongu widać wyraźny spadek cen. Jeszcze w 2013 roku wzrosty te kształtowały się w granicach 15%-25%. Poprzez wprowadzone regulacje dynamikę wzrostu spadła do 10%.

Niestety jednak wprowadzone regulacje nie w każdym azjatyckim kraju przyniosły efekty. Przykładem są Chiny i Tajwan, gdzie nadal notuje się wzrosty cen nieruchomości.
W ostatnim roku owe wzrosty wyniosły odpowiednio 14,1% i 9,9%.

Kraje anglosaskie

W USA po pęknięciu banki spekulacyjnej (wywołanej liberalnym podejściem do kredytów suprime) można zaobserwować poprawę, która wpływa na wzrost cen nieruchomości. Od trzeciego kwartału 2013 roku ów wzrost kształtuje się na poziomie 14,5%. Na Wyspach Brytyjskich poprawa na rynku nieruchomości przyszła trochę później niż
w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatniego roku dynamika wzrostu wyniosła 5,7%.
W Australii także dokonała się pozytywna zmiana na rynku nieruchomości. W ciągu roku wzrost wyniósł 6,2%. Jedynie w Kanadzie sytuacja jest gorsza, gdyż ceny wzrastają bardzo powoli. W ostatnim roku tylko o 2,5%.

Write a comment